7827 Buji Kablosu

HONDA  Civic (CRX) 1 - 1,6i 16V    83-87 
HONDA  Civic (CRX) 2 - 1,6i 16V    88-92 
BERU ZEF 1003  
HONDA 32722-PM7-B01