7841 Buji Kablosu

SUZUKI Alto   Maruti (3 Sil.) 80-90
BERU ZEF 776 - 0300890776
SUZUKI 33700-82011