7875 Buji Kablosu

HONDA  Accord 2,2i - (VTEC LIM - CE9)  96--    
HONDA  Civic 1,4i - (EJ7)  95--   
HONDA  Civic 1,5i -  (EK3)  95--   
HONDA  Civic 1,5i -  (LIM-EK3)  95--   
HONDA  Civic 1,6i - (EK1)  95--   
BERU ZEF 840 - 0300890840  
HONDA 32722-P03-000, 32722-P07-000,32722-P2A-J00, 32722-P2A-003  
BOSCH 0 986 356 721