7896 Buji Kablosu

Honda Accord 4 2.0i 16V DOHC 90 - 93          
Honda Accord 4 2.2i 16V DOHC 90 - 93          
Honda Accord 5 2.0i 16V DOHC 93 - 96          
Honda Accord 6 2.0i 16V DOHC 93 - 98          
Honda Accord 7 2.3i 16V DOHC 99 - 03           
BERU ZEF 836 - 0300890836            
HONDA 32700-POD-000, 32700-PTO-000, 32700-TPO-000, 32701-PTO-G00            
BOSCH 0 986 356 793