ÇEVRE POLİTİKAMIZ

OPAŞ OTOMOTİV
olarak “OTOMOTİV ATEŞLEME SİSTEM PARÇALARI ÜRETİMİ VE SATIŞ PAZARLAMASI, OTOMOTİV ELEKTRİK PARÇALARI TEDARİĞİ VE SATIŞ PAZARLAMASI” kapsamı dahilinde; faal halde olduğumuz iş kollarında, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul eder, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve sürekliliğini sağlar.
Bu politika doğrultusunda;
  • Çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uyar.
  • Çevre kirliliğini, çevre yönetim sistemi ile en aza indirerek kontrol altında tutar.
  • Tüm çalışanlarına ve taşeronlarına çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda destek olur.
  • Çevre etkinliklerini, diğer politika unsurlarına destek olacak şekilde yönlendirir.
  • Çevre performansını sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.
  • Doğal kaynakların tüketimlerini azaltan metotları kullanır.
  • Tekrar kullanım ve geri dönüş/değerlendirme proseslerine ağırlık verir.
Bu doğrultuda OPAŞ OTOMOTİV olarak Çevre Hedefleri (ÇH01)’ mizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız/taşeronlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı, bu doğrultuda diğer gereklilikler olan çevre boyutlarımız ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki müşteri gereklilikleri, yasal gereklilikler/mevzuatlara uyum sağlayacağımızı, sürekli gelişme ve kirlenmenin önlenmesi hususunda etkin çalışacağımızı taahhüt ederiz.