KALİTE POLİTİKASI

OPAŞ OTOMOTİV  olarak faal halde olduğumuz; “OTOMOTİV ATEŞLEME SİSTEM PARÇALARI ÜRETİMİ VE SATIŞ PAZARLAMASI, OTOMOTİV ELEKTRİK PARÇALARI TEDARİĞİ VE SATIŞ PAZARLAMASI” kapsamı dahilinde;
  • İlgili taraf ihtiyaç ve beklentilerini  ve müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli ürün/hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,
  • Müşteri totminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek.
  • Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek,
  • Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, Kalite Hedefleri (KH01)’ nin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,
kalite politikamızdır.
Bu doğrultuda OPAŞ OTOMOTİV olarak Kalite Hedefleri (KH01)’ mizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.  

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI
 
İşletmemiz;
İlgili tarafların talepleri ve şartları doğrultusunda “OTOMOTİV KLASİK ATEŞLEME SİSTEM PARÇALARI ÜRETİMİ VE SATIŞ PAZARLAMASI, OTOMOTİV ELEKTRİK PARÇALARI TEDARİĞİ VE SATIŞ PAZARLAMASI’’ işlerini organize eden ve faaliyetleri içeren kalite yönetim sistemini oluşturmuştur. Bu anlamda firma bünyesindeki kalite yönetim sistemi; yapılan hizmetlerin, müşteri taleplerini ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılaması, müşteri istekleri doğrultusundaki ürün kalitesinin standardize edilebilmesi amacıyla ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardını baz almaktadır. Ürettiğimiz ürünler standart ürünler olup, değişiklikler müşteri talepleri doğrultusundan yapıldığından uygulanmaktadır.