31144 Krank Sensörü

Fiat Brava  1.6 16V  96 - 01 
Fiat Bravo  1.6 16V  96 - 01 
Fiat Marea  1.6 100 16V  96- 
Fiat Marea Weekend  1.6 100 16V  96- 
Fiat Palıo Weekend  1.6 16V  96 - 01 
Fiat:  46442091
Fiat  46479975
Fiat  55189515, 07735914